Dịch vụ công ty


Một tài khoản có thể đăng ký làm PAMM-trader sau khi nhận được tiền thưởng không? Và tiền thưởng sẽ được xử lý như thế nào?

Một tài khoản có bonus có thể được đăng ký làm tài khoản của trader PAMM. Tiền thưởng sẽ không bị hủy bỏ, mà sẽ được xem xét như là tiền của trader PAMM.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn