Các cuộc thi


Công bố kết quả cuộc đua FX-1 Rally

1. Số tiền trong tài khoản của các thí sinh có sẵn cho công chúng truy cập trên trang web của Công ty trong suốt cuộc thi.

2. Công ty có quyền công bố lịch sử tài khoản của các thí sinh sau khi cuộc thi kết thúc.

3. Công ty có quyền công bố thống kê của các quốc gia và khu vực tham gia.

4. Kết quả của cuộc thi được công bố trong vòng 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và sau khi công ty thực hiện tất cả các thủ tục xác minh cần thiết.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn