Xác minh


Lợi ích của việc xác minh

Xác minh tài khoản là cần thiết để xác nhận danh tính của khách hàng. Khách hàng có tài khoản đã được xác minh có quyền truy cập vào phạm vi rộng lớn hơn của các phương thức gửi tiền cũng như các khoản thưởng do InstaForex cung cấp.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn