Xác minh


Hạn chế đối với tài khoản chưa được xác minh

Vâng, bạn vẫn có thể gửi và rút tiền nếu tài khoản của bạn chưa được xác minh. Tuy nhiên, một số phương thức thanh toán như thẻ ngân hàng/chuyển khoản ngân hàng chỉ dành cho các tài khoản đã được xác minh.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn