Các cuộc thi


Điều kiện giao dịch của cuộc thi Real Scalping là gì?

1. Người tham gia nhận được tài khoản DEMO cạnh tranh sau khi đăng ký tham gia cuộc thi.

2. Số tiền gửi tối thiểu là 20.000 USD cho tất cả người tham gia và không thể thay đổi.

3. Đòn bẩy là 1: 500.

4. Tất cả các lệnh mở với giá phi thị trường có thể bị hủy bỏ. Công ty có quyền loại tài khoản nếu phát hiện giao dịch theo giá phi thị trường.

5. Người tham gia có thể sử dụng cố vấn giao dịch và bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà không bị hạn chế.

6. Chỉ các cặp tiền tệ chính và các cặp tiền tệ chéo mới có sẵn để giao dịch.

7. Kích thước giao dịch tối thiểu là 0,01 lô. Quy mô giao dịch tối đa là 1 lô. Một bước là 0,01 lô.

8. Người tham gia có thể thay đổi tài khoản giao dịch thành miễn phí qua đêm (Swap-Free) bằng cách liên hệ với dịch vụ hỗ trợ.

9. Số lượng giao dịch mở đồng thời tối đa, bao gồm cả các lệnh đang chờ xử lý, là 5 lệnh.

10. Mức Stop Out là 10%.

11. Các điều kiện giao dịch khác đối với tài khoản cạnh tranh tương tự như đối với tài khoản giao dịch InstaForex thực.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn