Xác minh


Cách tốt nhất để chụp ảnh thẻ để xác minh thẻ là gì?

Trước hết, hãy đảm bảo rằng nơi bạn chụp ảnh có đủ ánh sáng. Nếu thẻ ngân hàng của bạn có màu tối, hãy đặt nó trên bề mặt sáng, và ngược lại, đặt thẻ màu sáng trên bề mặt tối. Thông tin trên thẻ phải có thể đọc được. Khi chụp ảnh, hãy lấy nét vào thẻ để đảm bảo rằng hình ảnh rõ ràng. Bạn có thể thực hiện một vài bức ảnh, chọn bức ảnh đẹp nhất và tải nó lên.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn