Xác minh


Tôi nên tải thẻ ngân hàng của mình lên đâu để xác minh thẻ?

Để tải lên ảnh thẻ ngân hàng của bạn, vui lòng đăng nhập vào Khu vực khách hàng của bạn, chọn Xác minh trong menu bên trái, sau đó nhấp vào Xác minh thẻ. Trên trang web này, bạn có thể tải lên ảnh mặt trước và mặt sau của thẻ ngân hàng của mình. Xin đừng quên ẩn dữ liệu nhạy cảm trên hình ảnh.
Vui lòng ghi rõ 6 số đầu và 4 số cuối của số thẻ ngân hàng cũng như thời hạn hiệu lực trong phần Xác minh thẻ ngân hàng của Khu vực Khách hàng.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn