Thủ tục mở tài khoản


Làm thế nào để thay đổi mức đòn bẩy?

Bạn có thể thay đổi mức đòn bẩy trong Tủ khách hàng trong phần Cài đặt tài khoản> Thông tin cá nhân.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn