Support service
×

Khi nào số tiền gửi sẽ được hạch toán để tính tiền thưởng?

Số tiền gửi sẽ được tính vào tiền thưởng bắt đầu từ thời điểm bạn đã thanh toán thẻ.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""