Support service
×

Tôi có thể đính kèm Thẻ Câu lạc bộ vào nhiều tài khoản không?

Không, bạn không thể. Thẻ Câu lạc bộ InstaForex chỉ có thể được gắn vào một tài khoản, nhưng bạn sẽ có thể gắn nó vào nhiều tài khoản trong tương lai gần.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""