Support service
×

Tôi có thể rút lợi nhuận kiếm được từ tiền thưởng Câu lạc bộ không?

Mọi lợi nhuận thu được từ tiền thưởng Câu lạc bộ đều có thể được rút ra mà không có bất kỳ hạn chế nào.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""