Support service
×

Tôi có thể nhận tiền thưởng Câu lạc bộ bao lâu một lần?

Tiền thưởng Câu lạc bộ có thể được ghi có sau mỗi lần nạp tiền vào tài khoản giao dịch.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""