Support service
×

Tôi chưa nhận được mã kích hoạt. Tôi có thể làm gì?

Bạn có thể yêu cầu mã kích hoạt trong phần Câu lạc bộ InstaForex của tủ khách hàng của bạn.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""