Support service
×

Tại sao tiền thưởng của Câu lạc bộ bị hủy?

Công ty có quyền hủy bỏ Tiền thưởng Câu lạc bộ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Công ty mà không cần giải thích lý do.

Điều khoản này nhằm mục đích ngăn ngừa các trường hợp gian lận với hệ thống tiền thưởng, nhưng việc làm này không có nghĩa là tất cả các tài khoản mà công ty đã hủy tiền thưởng đã nhận trước đó đều bị tuyên bố là vi phạm bất kỳ quy tắc nào, bởi vì trong một số trường hợp, không thể xác định được thực tế là vi phạm quy tắc một cách rõ ràng. Xác suất của việc hủy bỏ tiền thưởng do nhầm lẫn trong cuộc chiến chống lạm dụng của hệ thống tiền thưởng không vượt quá 10%.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""