Support service
×

Tôi có thể rút lợi nhuận kiếm được từ tiền thưởng trên Phiếu thưởng không?

Lợi nhuận thu được từ tiền thưởng trên Coupon có thể được rút với điều kiện là tiền thưởng bị hủy toàn bộ sau bất kỳ lần rút tiền nào từ tài khoản giao dịch.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""