Support service
×

Bao lâu thì tôi có thể nhận được tiền thưởng trên Coupon?

Mỗi khách hàng có thể nhận tiền thưởng trên Coupon một lần và chỉ trên một tài khoản giao dịch. Ngoài ra, khách hàng phải có mức độ xác minh cao để nhận được phần thưởng này.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""