Support service
×

Bao lâu thì tôi có thể nhận được tiền thưởng trên Coupon?

Mỗi khách hàng có thể nhận tiền thưởng trên Coupon một lần và chỉ trên một tài khoản giao dịch. Ngoài ra, khách hàng phải có mức độ xác minh cao để nhận được phần thưởng này.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""