Support service
×

Các quy tắc rút tiền thưởng Coupon là gì?

Tiền thưởng Coupon chỉ có thể được rút sau khi giao dịch MUA hoặc BÁN hoàn tất. Tổng khối lượng giao dịch phải bằng X * 5 lot InstaForex, trong đó X = tổng khối lượng tiền thưởng đã nhận.

Nếu, ngoài Tiền thưởng Coupon, tài khoản còn có Tiền thưởng Chào mừng là 30% hoặc 55% số tiền gửi, thì tổng số tiền thưởng sẽ được nhận.

 


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""