Tiền thưởng


Các quy tắc rút tiền thưởng Coupon là gì?

Tiền thưởng Coupon chỉ có thể được rút sau khi giao dịch MUA hoặc BÁN hoàn tất. Tổng khối lượng giao dịch phải bằng X * 5 lot InstaForex, trong đó X = tổng khối lượng tiền thưởng đã nhận.

Nếu, ngoài Tiền thưởng Coupon, tài khoản còn có Tiền thưởng Chào mừng là 30% hoặc 55% số tiền gửi, thì tổng số tiền thưởng sẽ được nhận.

 

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn