Support service
×

Ai được nhận tiền thưởng Coupon?

Bất cứ ai giữ coupon đều có quyền nhận tiền thưởng với số tiền được quy định trong điều khoản coupon.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""