Support service
×

Có thể nhận thêm tiền thưởng khi giới thiệu một người bạn không?

Có, bạn có thể. Vui lòng kiểm tra thư với chi tiết tài khoản tiền thưởng, có một đường dẫn liên kết để mời khách hàng mới. Nếu bạn bè của bạn (người được thu hút) theo đường dẫn liên kết của bạn và mở tài khoản với tiền thưởng StartUp, thì bạn (với tư cách là đối tác) sẽ nhận được 50% từ tổng tiền thưởng StartUp của những sự giới thiệu đó vào tài khoản đặc biệt của bạn cho loại hoa hồng đó . Điều kiện chính - tài khoản có tích lũy liên kết (50% StartUp cho bạn bè thu hút) tạm thời bị khóa trong 30 ngày, sau khoảng thời gian đó, tài khoản có thể được sử dụng như tài khoản tiêu chuẩn với tiền thưởng StartUp.

Ngoài ra, bạn sẽ được mở tài khoản liên kết thứ hai, nơi sẽ được ghi có hoa hồng liên kết từ giao dịch của bạn bè thu hút. Hoa hồng từ khách hàng sẽ có sẵn để rút khi khách hàng của bạn gửi tiền vào tài khoản của mình và đóng một vài giao dịch. Hoa hồng được tính theo số tiền từ 1 đến 2, nghĩa là sau khi bạn của bạn chốt 2 lô, đối tác có thể rút 1 USD tiền hoa hồng.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""