Support service
×

Có thể đầu tư tiền thưởng vào hệ thống PAMM không?

Không, bạn không thể. Nhưng bạn có thể sử dụng tiền thưởng trong hệ thống ForexCopy và sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch thành công khác.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""