Support service
×

Có thể đầu tư tiền thưởng vào hệ thống PAMM không?

Không, bạn không thể. Nhưng bạn có thể sử dụng tiền thưởng trong hệ thống ForexCopy và sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch thành công khác.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""