Tiền thưởng


Có thể đầu tư tiền thưởng vào hệ thống PAMM không?

Không, bạn không thể. Nhưng bạn có thể sử dụng tiền thưởng trong hệ thống ForexCopy và sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch thành công khác.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn