Support service
×

Tôi có phải cung cấp tài liệu (xác minh tài khoản của mình) để nhận được Tiền thưởng cho StartUp InstaForex không?

Không, bạn không phải cung cấp tài liệu (xác minh tài khoản) để nhận Phần thưởng StartUp.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""