Support service
×

Tôi có thể sử dụng lợi nhuận từ tiền thưởng như thế nào?

Trước hết, bạn phải nhận được lợi nhuận ít nhất 10% từ số tiền thưởng StartUp và gửi 10% tương tự từ số tiền thưởng StartUp bằng cách sử dụng tiền của chính bạn để chuyển đổi lợi nhuận đó thành tiền thưởng StartUp 100%.

Bạn nên thực hiện việc này trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được Tiền thưởng để nhận được 110% Tiền thưởng StartUp 100% trên khoản tiền gửi của bạn, trong trường hợp khác, bạn sẽ chỉ nhận được 100%.

Chỉ có thể rút 100% Tiền thưởng StartUp sau khi hoàn tất các giao dịch với số lượng được nêu trong điều khoản 11 của Thỏa thuận tiền thưởng.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""