Support service
×

Tôi không thể nhận được tiền thưởng. Nút "Nhận tiền thưởng" trên trang web của chiến dịch không hoạt động (trang đã được cập nhật)

Hãy đảm bảo rằng liên kết bạn nhấp vào để đến trang web của chiến dịch là chính xác. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt hoặc mở trình duyệt khác nếu sự cố không được giải quyết sau khi nhấp vào liên kết đã nêu.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""