Tiền thưởng


Tôi không thể nhận được tiền thưởng. Nút "Nhận tiền thưởng" trên trang web của chiến dịch không hoạt động (trang đã được cập nhật)

Hãy đảm bảo rằng liên kết bạn nhấp vào để đến trang web của chiến dịch là chính xác. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt hoặc mở trình duyệt khác nếu sự cố không được giải quyết sau khi nhấp vào liên kết đã nêu.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn