Support service
×

Tôi không thể giao dịch. Thông báo "Giao dịch bị cấm" xuất hiện trong nền tảng

Vui lòng kiểm tra hộp email bạn đã chỉ định khi nhận tiền thưởng nếu tài khoản của bạn đã được mở trước ngày 23 tháng 3 năm 2019. Thông báo tự động có thể được gửi qua email. Nếu bạn không nhận được email như vậy, vui lòng liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ Instaforex.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""