Support service
×

Tôi không thể giao dịch. Thông báo "Giao dịch bị cấm" xuất hiện trong nền tảng

Vui lòng kiểm tra hộp email bạn đã chỉ định khi nhận tiền thưởng nếu tài khoản của bạn đã được mở trước ngày 23 tháng 3 năm 2019. Thông báo tự động có thể được gửi qua email. Nếu bạn không nhận được email như vậy, vui lòng liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ Instaforex.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""