Support service
×

Tôi có thể rút lợi nhuận kiếm được từ Tiền thưởng Chào mừng 100% không?

Không có giới hạn về việc rút lợi nhuận thu được từ tiền thưởng, nhưng tiền thưởng sẽ bị hủy khi rút tiền từ tài khoản giao dịch.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""