Support service
×

Tôi có thể nhận được tiền thưởng chào mừng 100% bao lâu 1 lần?

Tiền thưởng chỉ được ghi có một lần duy nhất trên một tài khoản giao dịch và không thể được ghi có vào tài khoản giao dịch đã nhận tiền thưởng của các loại khác.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""