Support service
×

Tôi có thể nhận được tiền thưởng chào mừng 100% bao lâu 1 lần?

Tiền thưởng chỉ được ghi có một lần duy nhất trên một tài khoản giao dịch và không thể được ghi có vào tài khoản giao dịch đã nhận tiền thưởng của các loại khác.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""