Support service
×

Quy tắc rút tiền thưởng 100% là gì?

Tiền thưởng 100% không được phép rút, tuy nhiên, không có giới hạn về việc rút lợi nhuận thu được từ tiền thưởng.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""