Support service
×

Thời hạn của chiến dịch Tiền thưởng Chào mừng 100% là gì?

Chiến dịch áp dụng cho các tài khoản Standard USD, US Cent hoặc Standard EUR, EUR Cent được mở từ ngày 15 tháng 5 năm 2014 và không bao gồm các tài khoản MT5 và không có thời gian kết thúc.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""