Support service
×

Thời hạn của chiến dịch Tiền thưởng Chào mừng 100% là gì?

Chiến dịch áp dụng cho các tài khoản Standard USD, US Cent hoặc Standard EUR, EUR Cent được mở từ ngày 15 tháng 5 năm 2014 và không bao gồm các tài khoản MT5 và không có thời gian kết thúc.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""