Support service
×

Cách nhận Tiền thưởng chào mừng 30%

Để nhận được Tiền thưởng Chào mừng 30% , bạn nên nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình và sau khi khoản tiền gửi của bạn được ghi có, hãy gửi yêu cầu tại đây. Xin lưu ý rằng tiền thưởng có thể được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn không muộn hơn một tuần sau khi bạn đã nạp tiền vào tài khoản của mình. Tiền thưởng chỉ có thể được ghi có cho số tiền có sẵn trên tài khoản giao dịch của bạn khi người quản lý hoặc hệ thống tiền thưởng xử lý yêu cầu của bạn.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""