Support service
×

Tại sao Tiền thưởng bị giảm?

Trong trường hợp số tiền thưởng vượt quá 2.000 đô la và hơn 10% giao dịch nhỏ hơn 0,01 lô thị trường (0,1 lô InstaForex, tức là 1 pip xấp xỉ 0,10 đô la), tiền thưởng có thể giảm xuống còn 1.000 đô la. Trong trường hợp số tiền thưởng vượt quá 10.000 đô la và hơn 10% giao dịch nhỏ hơn 0,1 lô thị trường (1 lô InstaForex, tức là 1 pip bằng khoảng 1 đô la), tiền thưởng có thể giảm xuống còn 3.000 đô la.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""