Support service
×

Cách nhận Tiền thưởng chào mừng 55%

Để nhận được Phần thưởng Chào mừng 55%, vui lòng mở tài khoản giao dịch loại Chuẩn bằng tiền USD, US Cent, EUR hoặc EUR Cent, gửi tiền vào và điền vào biểu mẫu Tiền thưởng 55% tại phần "Dành cho nhà giao dịch" - "Điều kiện giao dịch" - "InstaForex tiền thưởng ”- Phần thưởng 55%.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""