Support service
×

Cách nhận Tiền thưởng chào mừng 55%

Để nhận được Phần thưởng Chào mừng 55%, vui lòng mở tài khoản giao dịch loại Chuẩn bằng tiền USD, US Cent, EUR hoặc EUR Cent, gửi tiền vào và điền vào biểu mẫu Tiền thưởng 55% tại phần "Dành cho nhà giao dịch" - "Điều kiện giao dịch" - "InstaForex tiền thưởng ”- Phần thưởng 55%.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""