Support service
×

Các quy tắc rút tiền thưởng 55% là gì?

Tiền thưởng 55% chỉ có thể được rút sau khi giao dịch MUA hoặc BÁN hoàn tất. Tổng khối lượng giao dịch sẽ bằng X * 6 lô InstaForex, trong đó X - tổng khối lượng tiền thưởng đã nhận (tổng khối lượng của tất cả các khoản tiền thưởng bao gồm cả tiền thưởng bị hủy hoặc mất một phần). Đối với tài khoản bằng EUR, khối lượng giao dịch được tính theo công thức sau: X * 6 * 1.1 (lô InstaForex). Bạn chỉ có thể rút toàn bộ số tiền thưởng (ngoại trừ tiền thưởng trong tài khoản tại thời điểm ngừng hoạt động). Không thể rút một phần tiền thưởng . Để rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch, Khách hàng phải gửi yêu cầu đến [email protected] Toàn bộ số tiền thưởng sẽ có sẵn trong tài khoản giao dịch tại thời điểm người quản lý xem xét yêu cầu rút tiền.

Ví dụ:

Tài khoản giao dịch đã được gửi số tiền 1000 USD. Phần thưởng 55% đã được ghi có với số tiền là 550 USD. thì 3300 (= 550 * 6) lô InstaForex sẽ được giao dịch trên tài khoản để rút tiền thưởng.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""