Support service
×

Ai được nhận Tiền thưởng Chào mừng 55% ?

Mọi Khách hàng của công ty đều có quyền nhận tiền thưởng với số tiền bằng 55% số tiền gửi của mình vào tài khoản giao dịch. Phần thưởng 55% có thể được ghi có trong thời gian có hiệu lực của chiến dịch nhưng không muộn hơn một tuần sau khi khoản tiền gửi được xử lý. Tiền thưởng chỉ có thể được ghi có cho số tiền có trong tài khoản tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhận thưởng.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""