Support service
×

Tại sao tiền thưởng 55% bị giảm?

Trong trường hợp số tiền thưởng vượt quá 2.000 đô la và hơn 10% giao dịch có khối lượng nhỏ hơn 0,01 lô thị trường (0,1 lô InstaForex, tức là 1 pip xấp xỉ bằng 0,10 đô la), tiền thưởng có thể giảm xuống còn 1.000 đô la. Trong trường hợp số tiền thưởng trên 10.000 đô la và hơn 10% giao dịch có khối lượng nhỏ hơn 0,1 lô thị trường (1 lô InstaForex, tức là 1 pip xấp xỉ bằng 1 đô la), tiền thưởng có thể giảm xuống còn 3.000 đô la


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""