Support service
×

Cước phí lưu trữ VPS

InstaForex đề nghị mức giá hợp lý nhất cho dịch vụ lưu trữ VPS. Nhà giao dịch có thể chọn một trong ba cấu hình VPS cho Windows OC có cài đặt MetaTrader.


Số dư tài khoản khách hàngVPS 1024VPS 2048VPS 3072
Số dư tài khoản thấp hơn USD 50012 USD15 USD17 USD
Số dư tài khoản USD 50010 USD12 USD15 USD
Số dư tài khoản USD 1,0008 USD10 USD13 USD
Số dư tài khoản USD 3,0006 USD8 USD10 USD
Số dư tài khoản USD 5,0004 USD6 USD8 USD

Cước phí lưu trữ VPS này dùng cho 1 tháng.

Phí lưu trữ VPS sẽ được khấu trừ từ tiền ký quỹ của bạn. Nếu bạn có các giao dịch mở, thì cước phí chỉ tính trên số tiền ký quỹ tự do.

Xin lưu ý rằng các khoản thanh toán cho dịch vụ lưu trữ VPS được coi là khoản rút tiền và có thể dẫn đến việc hủy bỏ một phần tiền thưởng.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""