Support service
×

Cước phí lưu trữ VPS

InstaForex đề nghị mức giá hợp lý nhất cho dịch vụ lưu trữ VPS. Nhà giao dịch có thể chọn một trong ba cấu hình VPS cho Windows OC có cài đặt MetaTrader.


Số dư tài khoản khách hàngVPS 256VPS 512VPS 1024VPS 2048VPS 3072
Số dư tài khoản thấp hơn USD 5005 USD10 USD12 USD15 USD17 USD
Số dư tài khoản USD 5004 USD8 USD10 USD12 USD15 USD
Số dư tài khoản USD 1,0003 USD6 USD8 USD10 USD13 USD
Số dư tài khoản USD 3,0002 USD3 USD6 USD8 USD10 USD
Số dư tài khoản USD 5,000Miễn phí*2 USD4 USD6 USD8 USD

Cước phí lưu trữ VPS này dùng cho 1 tháng.

Phí lưu trữ VPS sẽ được khấu trừ từ tiền ký quỹ của bạn. Nếu bạn có các giao dịch mở, thì cước phí chỉ tính trên số tiền ký quỹ tự do.

Xin lưu ý rằng các khoản thanh toán cho dịch vụ lưu trữ VPS được coi là khoản rút tiền và có thể dẫn đến việc hủy bỏ một phần tiền thưởng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""