Support service
×

Nhà giao dịch nên xác nhận yêu cầu đăng ký hay nó được chấp nhận tự động?

Tất cả các ứng dụng giao dịch sao chép có thể được chấp nhận tự động hoặc thủ công, điều đó phụ thuộc vào sở thích của nhà giao dịch ForexCopy. Nếu đơn đăng ký sao chép không được chấp thuận trong vòng 72 giờ (3 ngày), thì nó sẽ tự động bị hủy.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""