Support service
×

Nhà giao dịch nên xác nhận yêu cầu đăng ký hay nó được chấp nhận tự động?

Tất cả các ứng dụng giao dịch sao chép có thể được chấp nhận tự động hoặc thủ công, điều đó phụ thuộc vào sở thích của nhà giao dịch ForexCopy. Nếu đơn đăng ký sao chép không được chấp thuận trong vòng 72 giờ (3 ngày), thì nó sẽ tự động bị hủy.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""