Support service
×

Tôi có thể chọn các cặp tiền tệ để sao chép và quy mô sao chép không?

Có, bạn có thể điều chỉnh các thông số đăng ký và chọn sao chép tất cả các giao dịch hoặc chỉ các giao dịch trên các cặp tiền tệ mong muốn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""