Support service
×

Tôi (nhà giao dịch ForexCopy) có thể hủy đăng ký của một người theo dõi ForexCopy với tài khoản của tôi không?

Bạn chỉ có thể hủy đăng ký một người theo dõi ForexCopy với tài khoản của mình trong trường hợp đăng ký đã có lãi và một người theo dõi đóng tất cả các giao dịch được sao chép từ tài khoản của bạn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""