Support service
×

Tôi (nhà giao dịch ForexCopy) có thể hủy đăng ký của một người theo dõi ForexCopy với tài khoản của tôi không?

Bạn chỉ có thể hủy đăng ký một người theo dõi ForexCopy với tài khoản của mình trong trường hợp đăng ký đã có lãi và một người theo dõi đóng tất cả các giao dịch được sao chép từ tài khoản của bạn.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""