Support service
×

Tôi có thể hủy đăng ký với nhà giao dịch ForexCopy không?

Có, bạn có thể hủy đăng ký sau khi đóng tất cả các giao dịch được sao chép từ tài khoản của nhà giao dịch ForexCopy này. Sau đó, chuyển đến Tủ Khách hàng-> Hệ thống ForexCopy-> Nhà giao dịch của tôi để hủy đăng ký.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""