Support service
×

Tôi có thể hủy đăng ký với nhà giao dịch ForexCopy không?

Có, bạn có thể hủy đăng ký sau khi đóng tất cả các giao dịch được sao chép từ tài khoản của nhà giao dịch ForexCopy này. Sau đó, chuyển đến Tủ Khách hàng-> Hệ thống ForexCopy-> Nhà giao dịch của tôi để hủy đăng ký.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""