Support service
×

Một nhà giao dịch đã thực hiện một giao dịch không có lãi. Một Người theo dõi đã sao chép giao dịch, thay đổi thủ công và nhận ra 1 lợi nhuận. Vậy Nhà giao dịch có nhận được hoa hồng cho giao dịch này không?

Có, nhà giao dịch sẽ nhận được hoa hồng cho giao dịch này.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""