Support service
×

Một nhà giao dịch đã thực hiện một giao dịch không có lãi. Một Người theo dõi đã sao chép giao dịch, thay đổi thủ công và nhận ra 1 lợi nhuận. Vậy Nhà giao dịch có nhận được hoa hồng cho giao dịch này không?

Có, nhà giao dịch sẽ nhận được hoa hồng cho giao dịch này.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""