Support service
×

Nếu Người theo dõi không có đủ tiền để trả hoa hồng, điều đó có nghĩa là Nhà giao dịch sẽ không nhận được nó?

Nếu xảy ra trường hợp người theo dõi thiếu tiền để trả hoa hồng cho nhà giao dịch, thì tất cả tiền của người theo dõi sẽ được khấu trừ để hoàn trả đầy đủ hoa hồng, phần còn lại của khoản nợ sẽ được ghi lại trong hệ thống và sau đó được khấu trừ từ người theo dõi tài khoản sau khi nạp tiền thêm.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""