Support service
×

Nếu Người theo dõi không có đủ tiền để trả hoa hồng, điều đó có nghĩa là Nhà giao dịch sẽ không nhận được nó?

Nếu xảy ra trường hợp người theo dõi thiếu tiền để trả hoa hồng cho nhà giao dịch, thì tất cả tiền của người theo dõi sẽ được khấu trừ để hoàn trả đầy đủ hoa hồng, phần còn lại của khoản nợ sẽ được ghi lại trong hệ thống và sau đó được khấu trừ từ người theo dõi tài khoản sau khi nạp tiền thêm.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""