Support service
×

Hệ thống ForexCopy là gì?

Hệ thống ForexCopy là một hệ thống cho phép sao chép trực tuyến các giao dịch từ tài khoản của nhà giao dịch và việc mở giao dịch trên tài khoản của người theo dõi.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""