Support service
×

Tôi chỉ có một số cặp tiền tệ để có thể sao chép. Tôi có thể có thêm không?

Hiện tại, chỉ có một số cặp tiền tệ có sẵn để sao chép thủ công; số lượng của chúng sẽ sớm được tăng lên. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tùy chọn Sao chép tất cả các cặp, bạn sẽ sao chép tất cả các công cụ của nhà giao dịch, bao gồm hợp đồng tương lai, cổ phiếu, v.v.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""