Support service
×

Khi nào Nhà giao dịch sẽ nhận được hoa hồng cho việc sao chép?

Nếu một người theo dõi chọn trả tiền hoa hồng mỗi ngày, nhà giao dịch sẽ nhận được tiền hoa hồng hàng ngày vào lúc 23:30 (GMT + 3). Nếu không, nhà giao dịch sẽ chỉ nhận được hoa hồng khi người theo dõi hủy đăng ký sao chép.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""