Support service
×

Ưu điểm của Chương trình liên kết PAMM

Sau khi đăng ký vào hệ thống với tư cách là đối tác PAMM, bạn sẽ nhận được một phần cổ tức của nhà giao dịch PAMM. Nếu ai đó trong số các nhà đầu tư được thu hút bắt đầu giao dịch, bạn sẽ nhận được hoa hồng như thể tài khoản đối tác PAMM của bạn là tài khoản liên kết thông thường.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""