Support service
×

Đối tác PAMM có nhận được hoa hồng từ các khoản đầu tư không sinh lời không?

Không, các đối tác PAMM không nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào từ các khoản đầu tư không sinh lời.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""