Support service
×

Đối tác PAMM có nhận được hoa hồng từ các khoản đầu tư không sinh lời không?

Không, các đối tác PAMM không nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào từ các khoản đầu tư không sinh lời.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""