Support service
×

Thủ tục gắn kết một khách hàng được thu hút với một đối tác PAMM là gì?

Mọi đối tác PAMM đều có mã nhúng trong link, biểu ngữ hoặc tiện ích (widget). Sử dụng mã này, hệ thống sẽ gắn kết một nhà đầu tư với một đối tác PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""